Q&As


When in the year it is best to see the Northern Lights?

Nordlyset er et høst- og vinterfenomen, og kan bare sees når det er mørkt og klar himmel. Når på døgnet kan du se nordlyset? Nordlyset kan komme når om helst, men oftest mellom kl. 18 og kl 01 om natta. Mulighetene er størst rundt 22-23 på kvelden (vintertid).

^ Go up